VÄLKOMNA PÅ KÖRKONSERT

Lördag 13/4 träffas tre körer för en härlig kördag under
ledning av Karin Lindqvist Eklund och Lisa Jakobsson.
Vi kommer att avsluta dagen med en liten ”redovisning”.
Varmt välkomna att komma och lyssna!

Rambergskyrkan kl. 17:00. Fri entré.

Mimerskören från Kungälv
LeKören från Mölndal
Rambergskyrkans kör