Livssamtal

Alla behöver då och då fundera över sitt liv eller någon aspekt av det. Många gånger räcker det med att tala förtroligt med en vän. Men ibland kanske du vill prata med en person som inte är inblandad i ditt liv. Vi erbjuder livssamtal kostnadsfritt och under tystnadsplikt.

Ordet ”livssamtal” anger att det kan handla om vad som helst som har med ditt liv att göra. Det behöver varken ha en religiös koppling eller vara problemorienterat. Samtalet kan också handla om tro, tvivel eller andlig vägledning.

Du får helt enkelt prata om det du har behov av att få dela med någon utomstående eller en pastor. Du är välkommen att höra av dig till vår pastor Tove Lilled för att boka ett livssamtal.