Andakter för fastan & påsken Här hittar du också bibelstudiefilmer Uppdaterad 2021-03-31

Den här fastan väljer vi att återvända till
Bibelns bönbok Psaltaren

På den här hemsidan finner du andakterna i kalendern
varje dag från och med den 17 mars


Vi ber och hoppas att läsningen ska få bli som
regn över torr jord, så att din tro kan få
fördjupas, växa och bära frukt.
Vi ber att du i psalmerna ska hitta en
klangbotten för din glädje och sorg, längtan
och frustration.
Vi ber att läsningen ska få öppna det förtroliga
samtalet med den Gud som ser dig och känner
dig rakt igenom.
Varje dag utgår vi från en psalm i Psaltaren. Vi
ger dig ett bibelord, en reflektion och förslag
på bön.
Vill du kan du i samband med denna läsning
välja att läsa hela Psaltaren, en psalm om
dagen eller en vers om dagen.


Varje vecka i fastan lägger vi också ut en kort
bibelstudiefilm utifrån psalmernas olika
teman.

Den första filmen med Eddy Alexandersson
Skapelsens lov finner du om du klickar på följande länk: https://youtu.be/HrWO8dBiMJQ

Den andra filmen Lovsång med Jonas Bergsten hittar du på följande länk: https://youtu.be/FsZ30LRt8NE

Den tredje filmen Klagosånger med Mogen Nielsen hittar du på följande länk:https://youtu.be/wTcvtnxtzD8

Den fjärde filmen Guds tystnad och svar med Bo Jansson hittar du på följande länk; https://youtu.be/fHcfGsumgw4

Den femte filmen Vandringssånger med P-O Sveder Renklint hittar du på följande länk; https://youtu.be/Dv45JL_Z-zA

Den sjätte filmen Syndabekännelse med Niklas Lindén hittar du på följande länk:https://youtu.be/nXFMYWz_SLg

Den sjunde och sista filmen Psalmer som pekar fram mot Jesus med Linda Alexandersson hittar du på den här länken;https://youtu.be/k69y9IYj9u8

De som skrivit andakterna är,
Linda 17-22 feb + påskafton, Jonas 23 – 28 feb +
påskdagen, Eddy 1 – 6 mars, Mogens 7 – 12 mars,
Niklas 13 – 18 mars + långfredagen, P-O 19 – 24
mars + skärtorsdagen, Bosse 25 – 31 mars