Vindskyddet vid Sarvtjärn har fått nytt tak.

Den 16 april var det dags att ta tag i renoveringen av taket på Equmenias vindskydd vid Sarvtjärn. Det byggdes 1979 av dåvarande SMU i Gunnarskog och deras Juniorverksamhet. Under åren har det använts en hel del av junior och senare scoutverksamheten inom föreningen. Men läser man i den gästbok som funnits i vindskyddet sedan det byggdes så har det även varit en hel del andra besökare. (Gästboken finns nu i digital form för den som är intresserad att läsa). Som förberedelse för dagens arbete har det under vintern transporterats ut bräder och takpapp med hjälp av snöskoter. Dagens arbetslag bestod av Sten-Erik Ålander, Tore Sylven, Anders Cajdert, Jan Hallgren, P-O Ålander och Torbjörn Johansson. De fick en arbetsdag med perfekt väder för takarbete. Efter att ha tagit bort den gamla pappen och ruttna bräder lades ny bräder på plats och till sist täcktes allt med ny tjärpapp. Även grunden fick sig en översyn och justerades med nya bjälkar. Nu är vindskyddet redo att ta emot nya scoutpatruller och andra besökare under många år framöver.

Tore Sylven tar bort gammal tjärpapp
Jan Hallgren finputsar taket, observera rötskadorna i taket.
Sten-Erik Ålander ser till att nya bräder kommer på plats.
Tore Sylven och P-O Ålander lägger på den nya pappen.
Anders Cajdert gör slutjustering av taket med resten tar en fikapaus.
Nytt tak och ny vindskiva