Andakter för Fastan och Påsken 2 mars – 17 april

Den här fastan väljer vi att utgå från  Equmeniakyrkans Färdplan
-Leva tillsammans
-Enhet och identitet
-I sin tid
-För världens skull
-Dela tron vidare
-Heliga vanor
-Ledarskap och herdeskap

Varje dag erbjuder ett bibelord, en andakt och en fråga att fundera vidare över. Bibelorden och frågorna är till största del hämtade från Equmeniakyrkans samtalsmaterial utifrån Färdplanen, som du finner här: https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2021/10/fardplan-studiefragor.pdf
De som skrivit årets andakter är våra pastorer i Västra Värmland;
Ida Löveborn, Markus Löveborn, Jonas Bergsten, Daniel Lopez, Niklas Lindén, Tobias Karlsson, Anna Gustafsson, P-O Sveder Renklint, Eddy Alexandersson och Linda Alexandersson.

Andakterna finns publicerade i Kalendern här på Equmeniakyrkan Gunnarskogs hemsida, en för varje dag under fastan och Påsken, 2 mars till 17 april.