Tankar kring bibeltexten Markus 12:1-12

Giriga arrendatorer Mark 12:1-12

Gud bygger upp Ledarskapets svar

En man planterade en vingård v 1a

Gjorde i ordning den v 1b

Arrenderade ut den v 1c

Tjänare att hämta del av skörd v 2 Misshandel v 3

Fler tjänare misshandel och hån v 4

Ännu fler tjänare misshandel och dödande v 5

Sänder sonen v 6 Ingen respekt, utan bara girighet v 7

Dödar sonen, kastar utanför vingården v 8

Ger vingården åt andra v 9

Den ratade blir hörnstenen v 10-11 Vill gripa honom, men vågar inte v 12

V 1 Många liknelser börjar med ”En man” och syftar på Gud eller Jesus.

Vingården = Israel, Ps 80:9-20, Jes 5:1-7, 27:2-5, Hes 15:1-8. Gud har byggt upp Israel från grunden. Arrendatorerna  = Ledarskapet (överstepräster, skriftlärda och de äldste Mark 11:27).

V 2 Tjänaren är sänd från ägaren precis som profeterna var sända av Gud. Arrendet var en viss del av skörden. Blev det dålig skörd drabbades både ägaren och arrendatorn.

V 3 Tjänaren misshandlas och körs iväg som profeterna

V 4 Ägaren skickar fler tjänare, som misshandlas.

V 5 Ägaren är en obotlig optimist som skickar fler tjänare.

V 6 Trots alla bakslag skickar han den ende älskade sonen Jmf Mark 1:11, 9:7 .

V 7 Planerar att döda honom Mark 11:18. De vill ha skörden för sig själva. De fattar säkert att de inte får ärva, men de vill åt 100 % av årets skörd. Girigheten är alltid kortsiktig. Jesus är inte död än, men visar att han känner till deras planer.

V 8 Dödar och kastar utanför vingården. En stor skymf. Ledarskapet dödar Jesus utanför Jerusalem.

V 9 Genom hela GT går tanken, att om folket inte sköter sig moraliskt tar Gud bort sitt beskydd och då förlorar man i krig. Ledarna missköter sig grovt och om 40 år kommer romarna att inta vingården. Alltså Gud låter andra ta över vingården. Ledarskapets auktoritet kommer att ges till några enkla fiskare, tullindrivare etc. Samtidigt finns det judiska ledarskapet kvar.

V 10 Ps 118:22-23 Stenen = hörnsten eller slutsten, alltså den viktigaste stenen  1Kor 11:3, Ef 1:22. Ledarskapet ratar Jesus, men det ska visa sig att han är den viktiga byggstenen.

V 13 Ledarskapet inser att liknelsen är riktad mot dem, men av rädsla för folket vågar de inte gripa honom. Jesus har offentligt förnedrad deras heder igen.

I vissa kretsar har arrendatorerna tolkats som folket, men det är vingården som är Israel både folket och landet. Liknelsen är riktad mot ledarskapet. Jesus kritiserar deras giriga leverne. De äter änkorna ur husen Mark 12:40.