Ljusvandring på kyrkogården

I år är inget vanligt år pga. den Corona-pandemi som råder. Svenska kyrkan som haft minnesgudstjänst varje år i Hörnsjö hade den i år bara i Nordmaling och den var då utomhus. Dessutom hade de en digital minnesgudstjänst. Kyrkorna i Hörnsjö kände att vi ville samlas på vår fina kyrkogård. Det blev en ljusvandring där vandringsvägen var markerad med oljelampor och marschaller.

I övrigt lyste många ljus upp den mörka men vackra kvällen. Den började med grindarna där vi lyssnade på sångerna ”O hur saligt att få vandra” och ”Evighetens morgon”. Vandringen gick från grav till grav där de som blivit gravsatta under allhelgona-19 – allhelgona-20 ligger. I år var det 4 stycken. Gravljus tändes, bibelord lästes och följande sånger spelades upp. ”Du är för alltid en del utav mig”, ”Jag har hört om en stad ovan molnen”, ”Jag ska gå under tysta skyar”. Det femte ljuset tändes vid minneslunden för någon som vi saknar. Där avslutades vandringen med sången ”Härlig är jorden”.