Välkommen till festen.

Missionsaftonen inleddes med psalmen ”Låt mig få höra om Jesus”. Iris och Torgny Klasson var inbjudare. Iris läste från Psaltaren 103 och bad för mötet. Kvällens medverkande var Carina och Ulf Pettersson, Åkerslund Bjurholm. De inledde med sången ”Herre vår Herre hur härligt är ditt namn. Sedan fick vi lyssna till en julsång ”Det folk som vandrar i mörkret”.

Ulf och Carina Pettersson

Ulf inledde sin predikan med orden ”Bereden väg för Herren. Gud har berett en festmåltid åt oss. Matteus 25 Herren har sitt rike mitt ibland oss, inom er. Gud har en plan för människan. Vi har en särskild gåva som vi fått. Han bereder ett bord i mina ovänners åsyn. Han har omsorg om oss. Jesaja 25 Herren Sebaot ska göra en festmåltid på detta berg. Vi får längta efter den. Det blir ingen eftersmak. Hebréerbrevet 10 I kraft av Jesus blod kan vi gå in i det allra heligaste. Vi får vända om och be Kvällens missionsafton inleddes med psalmen ”Låt mig få höra om Jesus”. Iris och Torgny Klasson var kvällens inbjudare. Iris läste från Psaltaren 103 och bad för kvällens möte. Kvällens medverkande var Carina och Ulf Pettersson, Åkerslund Bjurholm. De inledde med sången ”Herre vår Herre hur härligt är ditt namn. Sedan fick vi lyssna till en julsång ”Det folk som vandrar i mörkret”. om förlåtelse. Upp 3:20 Se jag står för dörren och klappar… Människan ska inte leva endast av bröd. Vi får läsa en bibelvers, sjunga, be. Han välsignar oss och leder oss på rätta vägar.

Efter predikan sjöng Carina och Ulf ”Kom nära mig”, ”Säg namnet Jesus”, Kom till Jesus min vän. Cecilia Strömberg avslutade med bön, välsignelsen samt att alla fick vara med och sjunga ”Säg känner du det underbara namnet. Alla fick mötas vid kaffeborden och dela både den lekamliga gemenskapen