En blogg är född

Observera

Denna text publicerades första gången den 18 november, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

En blogg har just skapats och där kommer anställda och andra som är verksamma inom Missionskyrkan att dela sina tankar och reflektioner.

Bloggen hittar du i menyn.