Bön gör skillnad

Observera

Denna text publicerades första gången den 7 januari, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Vilket är församlingens grundläggande uppdrag? Behöver uppdraget förnyas? Detta vill vi prova under våren då vi vill söka församlingens vision.

Under januari har vi därför beslutat att utlysa en böneperiod. Vi tror att bön är grunden och förutsättningen för all eventuell förnyelse för en församling. Det kommer ges tillfällen för gemensam bön vid olika tider.

De som inte kan vara med kan i enskildhet finnas med i bönen för de föreslagna böneämnena. Flera av gudstjänsterna i januari kommer vara temagudstjänster då församlingens uppdrag kommer vara i fokus.

Den 1 februari möts vi efter gudstjänsten till en visionsverkstad så vi tillsammans får pröva tankar om vår gemensamma framtid. Må Gud välsigna vårt sökande efter hans vilja i vår församling nu och framåt.

Under böneperioden vill vi uppmuntra till:

  • Gemensam bön Kom gärna på något eller några tillfällen. Någon kommer leda samlingarna som max är en timme. Det kommer båda finnas tillfälle till skrivna och fria böner, men också till tyst bön.
  • Enskild bön Ta gärna en kort stund (1-2 minuter) per dag under januari då du ber för det böneämne som är föreslaget för den tisdag eller torsdag som ligger närmast. Kanske kan en bestämd tid och plats hjälpa dig att be en gång per dag.
  • Fasta Fasta kan vara från mat, där man under kortare tider kan avstå helt eller delvis, exempelvis genom olika dieter som exempelvis 5:2-metoden. Men det kan också vara från annat som exempelvis TV, kött, godis, Facebook eller annat du vill avstå ifrån.

Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. (Luk 11:9-10 )

ARNE JOSEFSSON
Pastor & föreståndare