Missionskyrkan blir Equmeniakyrkan

Observera

Denna text publicerades första gången den 22 februari, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

I måndags höll SMU (Svenska Missionsförbundets Ungdom) i Mariestad sitt årsmöte och beslutade då att ändra namn till ”Equmenia Mariestad”. Och i lördags, den 21 februari 2015, beslutade Mariestads Missionsförsamling vid sitt årsmöte att byta namn till ”Equmeniakyrkan Mariestad”. För att genomföra namnbytet måste beslutet fastställas. Det förväntas ske vid ett församlingsmöte den 8 mars.

Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) gick 2007 samman med Metodistkyrkans Ungdomsförbund (MKU) och Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF) med namnet Equmenia.

År 2011 bildades det nya kyrkosamfundet ”Gemensam framtid” av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. I denna nya kyrka har Mariestads Missionsförsamling varit en naturlig del. Vid Gemensam Framtids kyrkokonferens 9-11 maj 2013 antogs, med stor majoritet, namnet ”Equmeniakyrkan” som det nya namnet på vår kyrka.

Namnfrågan har diskuterats vi ett församlingsmöte i november 2014 och då redogjorde också församlingsföreståndare Arne Josefsson för bakgrunden till Equmeniakyrkans bildande och därmed också namnfrågan.

En enhällig församlingsstyrelse beslutade sedan i januari 2015 att till församlingens årsmöte föreslå byte av namn till Equmeniakyrkan Mariestad, något som bifölls med acklamation. Eftersom beslutet kräver ändring i stadgarna måste beslutet bekräftas. Detta sker sannolikt vid församlingsmötet som hålls efter gudstjänsten den 8 mars.