Livsnära smågrupper

Publicerat 

Vill du träffas i en mindre grupp för gemenskap, bön och samtal? Vi har grupper för detta. Tala med pastor Arne Josefsson om du är intresserad.