RPGs program för vårterminen

Här kan du ta del av PRG:s program för vårterminen som pdf-fil: RPG_VT2018

Sammankomsterna är förlagda till Equmeniakyrkan om inte annat anges. Om du önskar skjuts till samlingarna, ring samma dag kl 14 00 – 14 15 på tel. 18855. Ta gärna med en gäst!