Diakonins dag

Idag, den 6 september, är det diakonins dag.

I vår församling finns fyra medlemmar som är diakoner i Equmeniakyrkan:

ULRIKA BERGLUND ordinerades till diakon 1987
Jobbar som enhetschef inom vård och omsorg
”Att vara diakon för mig är att tjäna andra människor. Det handlar om att se och möta sin medmänniska här och nu, vilket också är viktigt för mig i mitt ledarskap i min nuvarande yrkesroll.”

AGNETA NOREHEIM ordinerades till diakon 2004
Jobbar som föreståndare för Kyrkornas secondhandbutik
”Att vara diakon är för mig handlar om att förmedla tro genom både ord och handling. Att försöka se människor jag möter genom Guds ögon och finnas för den som behöver en medmänniska.”

ANETTE RÅDBO ordinerades till diakon 2009
Jobbar deltid i församlingen.
”Att vara diakon är för mig är att få tjäna Gud, samt att stå på de utsatta och svagas sida och förmedla Guds kärlek.”

MARGRET JOSEFSSON ordinerades till diakon 1998
Jobbar som kurator på vårdcentralen
”Att vara diakon är min längtan att möta människor såsom Jesus skulle ha mött dem – att se, förstå och bekräfta och förmedla tro, hopp och kärlek.

Foto: Robin Hermansson