Nytt om våra gudstjänster

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 10 januari att man beslutat om ytterligare åtgärder som syftar till att bromsa den pågående smittspridningen av covid-19. 

Utifrån de utökade åtgärderna har styrelsen beslutat följande som påverkar våra gudstjänster. Detta gäller från och med söndagen 16 januari till dess att det nu införda maxtaket om 50 personer tagits bort. 

Då vi vanligen är fler än 50 st varje söndag har vi bestämt att fira två gudstjänster per söndag. Styrelsen har valt att dessa gudstjänster ska vara åldersuppdelade för att minska risken för smittspridning mellan generationer. Söndagsklubben är med på den första. Tiderna är följande: 

Kl. 10.00 Gudstjänst för barnfamiljer och unga vuxna. 

Kl. 11.30 Gudstjänst för övriga vuxna 

Tänk även på följande: Förutom maxtaket på 50 st personer gäller en meters avstånd mellan sällskap. När gudstjänsten är över undviker vi samtal med varandra inomhus utan tar dessa utanför kyrkan. Tills vidare är det ingen servering efter gudstjänsterna.