Det finns hopp

Hoppet är värdefullt och skapar mening för våra liv. Genom Bibeln får vi hälsningar: Jeremia 29:11-14a

”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka.
Jag ska ge er en framtid och ett hopp.
När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er.
När ni söker mig ska ni finna mig.
Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren”

Tröst och hopp finns i dessa profetiska ord. Ursprungligt sändes orden till det judiska folket som var deporterade till Babylon och levde i exil. De orden kan vi ta emot för vår situation också.
Vi kan veta att Gud har goda avsikter och vill ge oss en framtid och ett hopp. Det är förankrat i bönen och att söka Gud, vilket alltid är närmaste och vägen att få vägledning ock kraft för livet. Och genom bönen stärks vårt hopp till Gud och inför framtiden.
Romarbrevet 15 : 13
”Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft”
Jesus Kristus, Guds son, har genom sin död och uppståndelse besegrat ondskan, synden och döden. Jesus ger oss, och var och en som tror, förlåtelsen och det eviga livet som gåva. Det är glädjens budskap – evangeliet!

Hopp i vår tid

Paulus ord i Romarbrevet är fyllt av hopp. Hopp istället för hat är aktuellt budskap för vår tid. Det är en hel del i våra egna liv, hos våra närmaste och i vårt eget samhälle som skapar oro och kan leda till hopplöshet. Senaste året har starkt präglats av oron för Corona-smittan här hemma och över hela världen. Vi har mycket påtagligt påmints om vår utsatthet och hur snabbt hälsa, ekonomi och livsvillkor kan förändras. Vi lever i begränsningar som ger frågor och oro. Var finns hoppet? Gud ger oss hopp, och ett hopp som bär genom allt. Det har många erfarenhet av.
Vi ser hur segregation och främlingshat allt mera ökar. Vi och dom – vi som har rätt och de som har fel (ras, åsikt, kultur, religion m.m.) Kristen gemenskap – vår församling – vill fortsätta att vara en positiv motkultur till detta. Vi är med och för integration och gemenskap över gränserna.


Ger glädje och frid

Hoppets Gud fyller din och min tro med all glädje och frid! Det är Gud som förser och ger oss det vi bäst behöver för vår tro och vårt liv. Det kan vi, genom allt, lita på. Ibland tar jag, kanske du också, över den uppgiften och tänker att allt hänger på mig om mitt liv och min tro ska fungera. Jag måste och jag borde styr oss kraftigt. Vi får hellre lita på hoppets Gud och låta Gud ge oss. Med tro och förväntan kan vi då möta livet nu och framtiden.
Glädje och frid verkar ju det vara brist på idag, i varje fall pågår ett ständigt sökande efter detta, och det sker på många sätt. Vi vill ju så gärna få uppleva glädje, lycka, frid och trygghet i livet.

Helige Andes kraft

Jesus lovade sina vänner lärjungarna, och det gäller samma för oss idag, att han skulle sända Hjälparen, den helige Ande. Detsamma för oss som tror idag – vi behöver den helige Ande. Du och jag har fri tillgång till den helige Ande. Du och jag får ta emot Andens liv och kraft!
Min bön och längtan är : Kom helige Ande! Förnya mig och förnya församlingen – det sker inte genom någon människa kraft eller styrka utan genom helig Ande (Sakarja 4:6).
I Andens kraft, nu som då, i den första församlingen liksom vi som lever idag. Och i väntan på att Jesus ska komma tillbaka till vår jord. Det är vårt hopp och vår tröst. Det blir en helt ny tid med fred, frid och upprättelse för skapelsen och mänskligheten.
Hoppets Gud vill ge oss ett allt rikare hopp genom den helige Andes kraft. Ande, liv, hopp och kraft – Det gör stor skillnad i våra liv, vår tro och vår församling.


Gud välsigne dig!
Många goda hälsningar
Stefan Andersson
Pastor och föreståndare