Om kyrkan

Equmeniakyrkan i Hallstahammar

Under uppbyggnad…

Equmeniakyrkan i Hallstahammar har sina rötter i Svenska Missionskyrkan men är idag en del av Equmeniakyrkan i Sverige. År 2011 bildades Equmeniakyrkan i Sverige, en sammanslagning av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingens verksamhetsplan

Församlingen är till sin organisation en ideell förening, med en vald styrelse som leder församlingens löpande planering och arbete under året samt församlingsmötet som högsta beslutande organ. Styrelsen är tillsammans med församlingsföreståndaren församlingens ledning.

Om du vill veta lite om vad församlingen valt att arbeta med under året kan du ta del av den verksamhetsplan som antogs på årsmötet i februari 2023.

Kristen tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.