RPG träffas i Korskyrkan

Torsdagen den 7 september börjar RPG sin hösttermin. Sammankomsterna kommer vara i Korskyrkan under hösten 2023 och t.o.m. mars 2024, när inget annat anges i kalendern.

Om du önskar skjuts till samlingarna, ring samma dag kl 14.00-14.15 på tel. 0501-77240.