Palmsöndagsgudstjänst ”Vägen till livet”

Equmeniakyrkan Trädgårdsgatan 14, Mariestad

Predikan: Arne Josefsson. Ledning: Agneta Noreheim. Sång: Birgitta Edstedt. Söndagsklubben för barn. Fika efter gudstjänsten.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!