Bön och Bibel

Det finns inte rätt och fel när det gäller bön. Men det går att få goda råd från människor som genom kyrkans historia har vandrat vägen före oss och upptäckt skatterna som ligger dolda på olika ställen.

Här kommer vi att försöka publicera en daglig bön- och Bibelläsningsplan. Den ska inte uppfattas som något påtvingande utan som en stöd för den som önskar det.

Vi kommer att försöka följa kyrkoåret, dess rytm och högtider. Det betyder till exempel att vi börjar söndagen den 29:e november 2020 då detta är den första dagen av ett nytt kyrkoår.

Några fina exempel på hur man kan lägga upp sin bön och Bibelläsning hemma finns här:
Andakt hemma
Bön