En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Välkommen till Svallidens Missionsförsamling!

Vi vill vara en gemenskap med Jesus Kristus i centrum.
Vi vill ha Jesus som vårt rättesnöre.
Vi vill vara en öppen kyrka, med gemenskap och mångfald i olika uppfattningar.
Vi vill föra övertygelsen vidare genom församlingen och genom mission i andra länder.
Vi vill främja trons växt och mognad, och verka för lärjungaskap med Jesus Kristus.

Vi finns på sociala medier: Facebook
Youtube
Twitter Instagram

Nyheter

Det händer…

Se hela kalendern

Gudstjänst

Magnus Spång, sång av Linnéa och Henrik Jonasson.

Triveltisdag

Servering, andakt och något enkelt program.

Kongoträff

Vi gör något praktiskt, fikar och ber.

Equmeniakyrkan nationellt