Historik över Mantebo missionsförsamling

Åren 1876 – 77 gick en väckelse fram över Skrikebobygden. Gamla skolan räckte inte till som samlingslokal, utan det var nödvändigt att samtidigt ha möte i storstugan i Herrgården. Talare var ofta prosten Karadotus Meurling från Kristdala.

En missionsförening bildades troligen 1878, och snart blev det aktuellt att bygga ett missionshus. Förslag fanns att bygga mitt i byn, men det ville inte nämndeman Nils Nilsson i Mantebo som var en av ledarna för den andliga verksamheten. Han lär ha sagt: ”Jag bygger missionshuset här i Mantebo, om ni vill får ni vara med och göra dagsverken.” Så blev det, och på sensommaren 1880 invigdes missionshuset.

I slutet av 1800-talet, upplät Nils Nilsson en åker till församlingen. Där kunde man så och skörda och intäkterna gick till Missionsföreningen. Åkern fick namnet Missionen.

Hösten 1918 kom pastorn och sångaren Oskar Hallof till Mantebo. Då hade den s.k. spanska sjukan gått fram över bygden, bl.a. hade två av de unga sönerna på Mantebo gård dött. Människorna var skakade. Det blir en omfattande väckelse, och den 28 januari 1919 bildades en förening som kallades Syskonbandet. Den hade en församlingsliknande karaktär. 16 medlemmar ansluter sig.

Den gamla kassaboken visar att gåvor på 50, 10 kronor eller mindre gavs. Pengarna användes bl. a. till predikantarvode, sångböcker, nattvardsvin och upprustning av missionshuset.

Den 15 januari 1923 ändrades namnet till Mantebo Missions– och Ungdomsförening. 1930 var medlemsantalet 30. 1932 blev namnet Mantebo Missionsförsamling.

1934 togs 9 nya medlemmar in, och i september 1950 20 st.  1955 – 1959, 10 st. och 1980 – 1994, 7 nya medlemmar. Totalt från 1919 till 2008 har 120 personer varit medlemmar.

1938 bildades en juniorförening och 1944 en ungdomsförening. Många barn har gått i söndagsskolan.

Tre pastorer har utgått från församlingen: Curt Adrianzon, Ingvar Ankarhamn, Enar Ankarberg.  Stina Alfredsson och Birger Stenfelt, missionärer i Brasilien respektive Japan, har haft nära relationer till församlingen.

1921 genomgick missionshuset en grundlig renovering, 1937 tillbyggdes en vaktmästarbostad. 1963 lades nytt golv in. 1978 var det dags för fönsterbyte, isolering och ny brädfodring.

Tiderna har förändrats, möten och gudstjänster i Missionshuset har inte samma attraktionskraft som tidigare. Antalet människor i stugor och gårdar har minskat drastiskt. Medelåldern hos medlemmarna är hög. Därför togs beslut om församlingens upphörande. Medlemmarna har gått in i Svallidens Missionsförsamling, som också övertagit missionshuset, som även i fortsättningen skall användas som gudstjänstlokal.

Den 28 januari 1919 bildades församlingen, den 22 november 2008 upphörde den. Det fattades bara ett par månader i att den blivit 90 år.

Skribent: Enar Ankarberg