Historik Svallidens missionsförsamling

”En missionsförsamlings historia är i många stycken dess pionjärers. Pionjärer som med sann Gudstro, offervilja, idogt arbete och solidaritet lämnat efter sig ett arv som vi inte får glömma bort att väl förvalta.”

Weine Samuelsson

Församlingen bildades 1890, men tiden innan dess förekom stugmöten, där människor möttes i varandras hem för att sjunga, be, och läsa Guds ord. Ett hem där det ofta var stugmöte var hos Oskar Karlsson och hans fru i Lagmanskvarn, de hade blivit vunna för Gud 1876, vid en väckelse i Saltvik.

Väckelsen spreds genom att lekmän, outbildade personer delade sin tro med andra. Från möten i hemmen, utvecklades sedan gemenskaper som bidrog till bildande av församlingar.

I början hade Svallidens missionsförsamling namnet Döderhults friförsamling, namnet ändrades sedan till Rostorps missionsförsamling. Rostorp ansågs vara den mest centrala platsen. 1893 invigdes missionshuset. Under de 28 första åren hade församlingen ingen egen pastor, utan kallade på olika predikanter och evangelister. Redan från början fanns församlingen med i Kretsens missionsförsamling och Kalmar Läns Kretsförening. Kostnaden för byggnationen av missionshuset uppgick till 645 kronor.

1902 gästades församlingen av Väckelse-Amanda från Vetlanda. Hon var en minnesgod berättare, som med tal och sång tjänade människorna runt området hela vintern 1902. Många människor kom till tro.

1919 bildades en ungdomsförening. Dess förste ordförande var Erik Fornander. Efterhand har dess verksamhet delats upp i olika åldersgrupper.

1937 bildades en juniorförening. Ledare för den var Erik Svedberg.

Scouting I slutet av 1950 talet bildades en grupp med scouting. Initiativtagare var Yngve Sandin. Som kårledare med ett 50-tal scouter var Kurt Borgemo. För flickscouterna ansvarade Maj-Britt Borgemo.

SMU

Vid mitten av 1950-talet bildades SMU, Svenska Missionsförbundets Unga.

I början av 1940-talet blev en upprustning av missionshuset i Rostorp nödvändig. Samtal fördes om restaurering eller flytt och nybyggnation. Efter diskussion beslöt man att bygga ett missionshus i Rödsle, vilket också skedde. Själva kärnan av bebyggelsen låg nu i Svalliden, och den nya kyrkan kunde invigas 1964. Förutom kyrksal, utrustades den nya kyrkan med dopgrav och ungdomsvåning, för den tilltagande barn- och ungdomsverksamheten. Förutom den egna verksamheten har församlingen haft ett ansvar för evangelisation i Tjuståsa, och missionsföreningen Hemmet. 1925 uppfördes ett missionshus i Tjuståsa.

Syföreningarna

Syföreningarna har funnits längre än både församlingar och missionshus. Alstren som görs i form av sömnad, broderi och stickade alster har under årens gått till försäljning vid missionsauktionerna. Medel som bidragit starkt till församlingens finansiering.

Församlingens ordförande

 • 1890-1896 L.E Larsson
 • 1896-1925 C.O Svensson
 • 1925-1952 Erik Fornander
 • 1952-1970 Helge Axelsson
 • 1970-1974 Henric Kvarnfors
 • 1974-1977 Eric Sjöberg
 • 1977-1979 Sture Svensson
 • 1979-1988 Nils-Gunnar Karlsson
 • 1988-1996 Britta Nicklasson
 • 1997-1999 Linde Borgemo
 • 2000- Christer Claesson-Roback

Pastorer i Svallidens missionsförsamling

 • 1919-1921 Oskar Halldorf
 • 1921-1929 Henrik Nilsson
 • 1929-1937 Einar Stål
 • 1937-1942 Gustav Aronsson
 • 1945-1950 Alvar Hedmo
 • 1950-1961 Yngve Sandin
 • 1961-1968 Herbert Nilsson
 • 1968-1973 Sven Wennström
 • 1974-1979 Sture Svensson
 • 1979-1982 Gert Gustavsson
 • 1982-2005 Enar Ankarberg
 • 2006-2013 Eva Joelsson
 • 2014- 2023 Magnus Spång