Vill du vara med och samtala kring klimatfrågor?

Observera

Denna text publicerades första gången den 16 september, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Internationella kommittén ordnar i samarbete med Bilda en läsecirkel/studiecirkel utifrån Peter Halldorfs bok: Därför sörjer jorden.

Vad är en rimlig kristen hållning när klimatet skenar och jorden far illa? Peter Halldorf går i dialog med dagens forskare som talar om ett ödesval mellan »försummelsens väg« och »omsorgens väg«. Boken är ett bidrag till samtalet om den teologiska vision kyrkan behöver vara förankrad i när hon svarar och handlar i den kris som just nu överskuggar allt annat i vår värld.

En röd tråd i boken är spänningen mellan de två bibliska utsagorna ”himmel och jord ska förgå” och ”efter hans löfte väntar vi en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor”. Hur ska de förstås i förhållande till varandra?

Vi kommer att träffas digitalt eller fysiskt fyra gånger. Ange vid anmälan vilket du föredrar eller om bägge alternativen går bra. Du får besked senare hur du ska göra om du vill deltaga digitalt. (Du behöver förstås en dator, smartphone eller surfplatta)

Anmälan senast 4/10 via länk ttps://forms.gle/p1MNaLGcLSpFkWN37 eller kontakta Emanuel Georgson 0703480395

Boken kostar ca 100: – (subventionerat eftersom vi får bidrag från Bilda)

Träffarna blir kl. 18.00 till ca 19.00
Tisdagarna 20/10, 3/11, 17/11, 1/12

Dessutom kan man helt gratis vara med via Facebook på Bildas seminarium med Peter Halldorf lördag 7/11 kl. 13.00, 15.00, 17.00 och söndag 8/11 kl.11.00, 12.30

Välkomna