Samtal

Behöver du någon att tala med?

Vi har nu ett fint samtalsrum i en lugn och avskild miljö.

Hör av dig till pastor Emanuel Georgson tel 0703 48 03 95 mail: 

Du kan också höra av dig till Annika Thiger som sedan mitten av januari 2019 finns med inom samtal och själavård i församlingen. Annika är beteendevetare och har en grundutbildning i psykoterapi från St Lukas. Hon har jobbat som samtalsterapeut i 20 år. Samtalen kan till exempel handla om relationer, självkänsla, oro, stress, sorg och trosfrågor. Det finns också möjlighet att få förbön. Du får kontakt med Annika genom mail: