Använda vår logotyp

Grafisk manual

Grafisk Manual TMK 2014

Grafiska riktlinjer

Trollhättans Missionsförsamlings logotyp

Årsmötet 2014 beslutades att vi skulle ansluta oss till Equmeniakyrkans logotyp, för att skapa samhörighet med vårt nybildade samfund. Trollhättans Missionsförsamling är vårt juridiska namn men i dagligt tal använder vi ofta Trollhättans Missionskyrka, vilket är namnet vi använder i vår nya logotyp.

Det är viktigt att det finns fri yta runt vår logotyp så följ anvisningarna nedan, och i grafisk manual TMK.

Höjden på bokstaven E avgör storlek på rutan.

Mallar

Instruktion

Läs om hur man lagrar och återskapar dokument från en mall.
Instruktion-mallar-TMK

Original

Originalfilerna för mallar är lagrade på Trollhättans Missionskyrkans intranet.
Alla får använda datorn i expeditionskontoret.
– Logga in som medlem (inget lösenord)
– Öppna Finder (längst ner till vänster)
– Öppna katalog: Missionskyrkans Time Capsul / 1, församling / 1, Mallar och Grafisk manual
– Drag dokumentet till ditt USB-minne. (+ tecknet infikerar att du skapar en kopia)

Församlingen

– Wordmall TMF (vid juridiska dokument, innehåller bolagsnummer.)
– Wordmall TMK extern
– Wordmall TMK intern
– Wordmall TMK protokoll
– Wordmall TMK instruktioner

– Powerpointmall TMK.

Equmenia

– Wordmall Equmenia Trollhättan
– Powerpointmall