Internationella kommittén

Vi fortsätter att träffas digitalt. Visserligen ser det praktiska arbetet annorlunda ut men de internationella frågorna är fortfarande de samma.

Här kommer en hälsning från SIRA.


Läs gärna på Equmeniakyrkans hemsida. Där finns 60 personliga berättelser om Internationell Mission. https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/internationellt/60-personliga-berattelser-om-internationell-mission/

Vi vill även påminna om att de 17 globala klimatmålen fortfarande gäller. Läs mer om dem på fn.se/agenda2030

Vi föreslår att vi skall klimatfasta även i år under perioden 21 februari till påsk. Mer info på klimatfasta.nu


Vaccin till alla?

Hela världen väntar nu på att vaccineringskampanjen mot Covid-19 skall nå oss alla.
Det är viktigt att vaccinet når ut brett innan fler
smittsamma varianter får fäste. De rika länderna
ställde sig i somras bakom den globala inköpsalliansen Covax som skulle garantera att vaccinet
skulle fördelas rättvist över världen. Den bärande
idén var att de 20 mest utsatta procenten i alla
länder skulle vaccineras först.

Så har det dock inte blivit. Storbritannien t.ex. har
köpt så många doser att britterna kan vaccineras
fem gånger om och också EU-länderna inklusive
Sverige har tecknat sig för ett överskott av doser.
I Sändaren 17 februari skriver Rakel Lennartsson
i ledaren om detta. Hennes slutsats är att Sverige
inte kommer att visa vägen mot ett mer globalt
svar på pandemin.

WHO-chefen beskriver situationen 18 november i
ett tal i Genève inför ett styrelsemöte att världen
står på randen till ett ”katastrofalt moraliskt
misslyckande” där de rika länderna lägger beslag
på covidvaccin medan de fattigaste lider.
”Nationell egoism hämmar vaccinering”, skriver
Rakel Lennartsson. Vi håller med.

Medan de flesta i Sverige nu väntar på att bli
vaccinerade finns det många i världen som får
vänta ännu längre, om de får något vaccin alls.
När vi får vårt vaccin ska vi tänka på våra systrar
och bröder runt om i världen. Alla är lika viktiga
och låt oss göra vad vi kan för att visa det.

För internationella kommittén

Kenth Wallgren