Hälsning från Internationella kommittén

Vi är en grupp på 15 personer som har en studiecirkel kring Peter Halldorfs bok: ”Därför sörjer jorden”. Många tankar har väckts kring klimatfrågor och kyrkans roll i det sammanhanget. En av tankarna rörde sig kring begreppet ”Grön kyrka”. För den som är intresserad finns mycket att läsa på hemsidan www.gronkyrka.se  Där finns dessutom två intressanta föreläsningar under fliken material. Ta gärna del av dessa!

En annan fråga som har engagerat oss är dokumentet ”Genomlysning av Equmeniakyrkans internationella mission”. Läs gärna detta dokument, som går att ladda ner via hemsidan under Internationell mission (digitala samlingar).  Där finns också de remissfrågor som Styrelsen och Internationella kommittén har att besvara senast 15 december. Om någon vill kommentera någon enkätfråga kan ni höra av er senast 7 december via mail till bengt@frick.nu. Arbetsgruppen som utsågs av Kyrkostyrelsen har kommit med förslag till prioriteringar och besparingar för att utveckla och stärka arbetet inom mission. Arbetsgången som följer är sedan att Kyrkostyrelsen behandlar förslaget för att föra detta vidare till Kyrkokonferensen 2021.  Det är radikala förändringar som vi står inför.