Bli medlem

Man kan bli medlem i församlingen på fler än ett sätt

  • Genom att uttala en personlig tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare.
  • Genom att bli döpt.
  • Genom att flytta över sitt medlemskap från en annan församling till Björksäterkyrkan.
  • Genom att vara associativ medlem, d.v.s stanna kvar som medlem i ett annat samfund än Equmeniakyrkan
    samtidigt som man blir medlem i Björksäterkyrkan.

Församlingen välkomnar var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen välkomnar medlem i väntan på dop.

Formerna för medlemskap framgår av församlingsordningen med utgångspunkt i Equmeniakyrkans Teologiska grund.

Har du funderingar kring medlemskap prata gärna vidare med församlingsföreståndare eller diakon i församlingen.
Båda har tystnadsplikt.