Skola i Katito, Kenya

Hillflow förskola och grundskola i byn Katito, nära Kisumu, KENYA.

2009 besöktes vår församling av Jane Atiene Obede. Jane drev tillsammans med tre andra kvinnor, alla änkor, en förskola och skola för barn som är utan försörjning eller har svag försörjning. Barnen hade boende men genom skolan fick de ett mål mat, undervisning, kläder och kanske malariamedicin. Ungefär 2 000 kenyanska shilling per barn och månad är kostnaderna, vilket omräknat blir ca 170 kronor.

Till och med mars 2015 har församlingen samlat in 60 779 SEK, som har skickats vidare till skolan i Katito.

På grund av oförutsedda personliga omständigheter kunde sedan inte verksamheten fortsätta i dåvarande regi. Vi avvaktar om det skulle eventuellt återupptas.

Några bilder och ett brev som sänts från vår vänförsamling till Björksäterkyrkan.