Församlingens historia

Björksäterkyrkan har sina rötter i 1800-talets väckelserörelse i Sverige

I början av 1900-talet bildades en Baptist- och en Missionsförsamling i Bålsta. Missionsförsamlingen byggde 1908 den nuvarande kyrkolokalen. Baptistförsamlingen byggde på 1930-talet den kyrka som nu tillhör Bålsta Pingstförsamling.
De båda församlingarna gick samman 1986 till Bålsta Frikyrkoförsamling. År 2006 ändrades namnet till Björksäterkyrkan.

Sedan 2013 tillhör församlingen det nya kyrkosamfundet Equmeniakyrkan (bildat genom samgående mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan).

Vi tror på och arbetar för enhet mellan alla kristna kyrkor runt om i världen.
Detta visar sig i samtal och samarbete  på det lokala planet samt på nationell och internationell nivå.
Genom Kristna rådet i Håbo anordnas regelbundetgemensamma gudstjänster och sammankomster.