Om kyrkan

Björksäterkyrkan är en öppen kyrka för alla. En kyrka mitt i livet, för hela livet!

Vi vill förmedla vår kristna tro och lyssna till varandras livsfrågor och tvivel. Till Björksäterkyrkan är alla välkomna oavsett tro, bakgrund och livssituation.
Inga livsfrågor är för stora eller för små.

I Björksäterkyrkan får vi söka Gud i gemenskapen, gudstjänsterna och i Bibeln.
Välkommen till oss, vi ser fram emot att möta dig enskilt eller i våra aktiviteter.
Björksäterkyrkan är ansluten till  Equmeniakyrkan.

Vi tror på och arbetar för enhet mellan alla kristna kyrkor runt om i världen. Detta visar sig i samtal och samarbete på det lokala planet samt på nationell och internationell nivå.

Genom samarbetsorganet Kristna Rådet i Håbo anordnar Björksäterkyrkan, Pingstkyrkan och Svenska kyrkan i Håbo regelbundet gemensamma gudstjänster och sammankomster.
”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss.” (Joh. 17:21)

Vår vision

En gemenskap där vi tillsammans lär känna Jesus Kristus och gör honom känd, trodd och älskad.
Efesierbrevet 3:16-21, Matteusevangeliet 28:18-20
Läs mer om vår tro.

Vår verksamhet
Församlingens verksamhet och ekonomi bygger helt på frivilliga insatser.
Tillsammans med Björksäterkyrkans ungdom, som är en självständig förening, bedriver Björksäterkyrkan barn- och ungdomsarbete.

Ta gärna kontakt om du önskar
  • Mer information om församlingen.
  • Medlemskap.
  • Vara med i en grupp.
  • Samtal under tystnadsplikt med församlingsföreståndare eller diakon.