EU-migranter

Vårt arbete för de rumänska EU-migranterna

Av Maj Ibbinger
Sedan december 2014 har Björksäterkyrkan ett arbete för att stödja och hjälpa EU-migranter som kommit till Bålsta. De kommer från Rumänien, Jupinesti och de flesta är fattiga romer som inte kan livnära sig i Rumänien eftersom de är marginaliserade och inte får den hjälp som den rumänska regeringen borde ge dem. Det finns inga arbeten att få eftersom ingen vill anställa en rom och regeringen gör inget för att förändra deras situation. EU har avsatt medel som Rumäniens regering kan söka, vilket de inte gjort i så stor utsträckning som behövs. Det kan bero på många olika saker: Politisk ovilja – att hjälpa romer kan innebära för en enskild politiker att den kan förlora sin plats i regeringen. Kommunerna är resursfattiga och har inte råd med medfinansiering av projekten. Förvaltningen är ineffektiv och korruption förekommer. Det kan vara svårt att söka bidraget, det behövs konsulter.

Idag finns en grupp av volontärer som arbetar ideellt för EU-migranterna. Sedan 2016 har det funnits baskurs i svenska i Björksäterkyrkan 1-2 gånger i veckan i samarbete med studieförbundet Bilda. I Björksäterkyrkan finns möjlighet för dem att få kläder, skor eller filtar som lämnats in. I privata hem får de också komma för att duscha och få sina kläder tvättade. Ibland är det någon som följer med dem till arbetsförmedlingen och hjälper dem att få samordningsnummer från skatteverket så de kan få arbete, samt att söka svenskt ID för att kunna öppna ett bankkonto.

Under både sommaren 2016 och 2018 åkte en grupp från Björksäterkyrkan till Rumänien och besökte EU-migranterna i deras hem och fick mer kunskap om hur de lever och villkoren på plats.

Ibland uppstår behov av pengar för bl.a. akut tandvård, läkarbesök och mediciner till EU-migranterna. Björksäterkyrkan har en social fond att använda vid dessa tillfällen.

Vill du stödja vårt sociala arbete för EU-migranterna? Kontakta diakon Maj Ibbinger,  0708–94 29 15
Vill du bidra med en gåva: Björksäterkyrkans Pg: 276612-9 eller Swish 123 561 17 28, skriv ”social fond ”.

Projekt ”Ruth”

För att lösa romernas situation i hemlandet krävs ett brett samarbete. Det kommer att ta lång tid och stora insatser. Vi kan stötta romer under den tid de finns i Sverige och det är bra, men lika angeläget är det att hitta sätt att påverka och förändra situationen för romer i sitt hemland. Läs mer här.
Sänd en gåva till projekt ”Ruth” i Rumänien genom Equmeniakyrkans 90-konto: 90 03 28-6 eller bankgiro: 900-3286. Märk inbetalningen med ” Rumänien 47700?

Equmeniakyrkans övriga missionsarbeten

Se på kartan.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar  – mig, dig och världen.
Vad betyder det? För mig som människa, för vårt liv tillsammans i samhället och för de utmaningar som vår värld ställer oss inför?
Equmeniakyrkans missionssyn.