Swahilikören

Swahilikören sjunger så hjärtat blir gladare. Man kan sjunga med utan att kunna språket, man uttalar orden som de står.

Swahili är ett rytmiskt afrikanskt språk och ett officiellt språk i Afrikanska unionen.
Över 50 miljoner talar swahili, men färre än en miljon har språket som modersmål.

Bilden visar några av medlemmarna i kören och är tagen vid en gudstjänst på
Lilla Hagalund som Kristna Rådets arrangerade.