Media/hänt i församlingen…

Media kan delas upp i flera olika former.
Du kan här finna olika glimtar från vår senare historia.