Vår tro

Att vara kristen handlar om en personlig relation med Gud. Vi hålls samman av vårt gemensamma centrum som är Jesus Kristus. Bibeln är vårt rättesnöre. Vi anser att varje människa har frihet att under Andens ledning försöka förstå och tolka Bibelns texter.

I församlingen är alla lika viktiga och alla har olika uppgifter. Vi människor har olika möjligheter och förutsättningar i livet och vi misslyckas ibland och når inte dit vi önskar. Att få förlåtelse och ge förlåtelse är därför viktigt för att kunna gå vidare. Vi tror att Gud håller hela världen i sin hand men samtidigt plågas den av ondska. Då är Gud alltid på livets och det godas sida. Vi bär på ett hopp som hjälper oss att kämpa mot det som är ont och fel.

Frågor och svar om Equmeniakyrkans tro finner du här.