Kristna Rådet i Håbo

Idag ingår Svenska Kyrkan, Pingstkyrkan i Bålsta och Björksäterkyrkan i Kristna Rådet i Håbo. Styrelsen samlas regelbundet för att planera gemensamma Gudstjänster och andra samlingar.

Rådets aktiviteter syns i vår kalender, märkt ”Arrangör: Kristna Rådet”. 

Medlemskap i rådet är öppet för alla kristna församlingar och andra kristna grupper som bekänner Jesus Kristus vara Herre samt bejakar rådets syften och målsättning.

Verksamhetens syfte är

  • Att vara ett uttryck för den enhet som är given i Kristus ( Ef. 4:1-6)
  • Att verka för  och bedja om att denna enhet genom den Helige Andes förnyade kraft skall ta sig konkreta uttryck till Guds ära och till  människors frälsning.

Målsättning

  • Att verka för ömsesidig respekt och för kunskap om trossamfundens egenart.
  • Att stärka och fördjupa den gemenskap som finns och sträva efter att utvidga samarbetet.
  • Att vara remissinstans och kontaktorgan.