Uppdrag och vision för vårt internationella arbete

Det internationella arbetet omfattar flera aspekter: det diakonala och det kyrkliga. Vi arbetar främst genom lokala organisationer på plats i olika samarbetsländer eftersom det är effektivt och ger bra resultat.

”Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I Equmeniakyrkans världsvida gemenskap delas resurser och behov. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom. Det hör till kyrkans väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som ett vittne om Guds rike.”

Equmeniakyrkans teologiska grund

Det diakonala arbetet handlar om fattigdomsbekämpning, att jobba med utveckling på olika sätt, skapa förutsättningar för utbildning och att ge sjukvård, för att ge några exempel. Det andra benet är det kyrkliga där vi arbetar med teologisk utbildning, att grunda församlingar och vara ett stöd till redan befintliga kyrkor. Equmeniakyrkan arbetar också med mission genom att sända och ta emot missionärer, vilket ger värdefulla utbyten över gränser.

År 2020 vill vi

  • att mission och globalt samarbete har en självklar plats i församlingarnas liv
  • att det finns ett bra samspel mellan lokala, regionala och nationella behov och initiativ för internationellt missionssamarbete
  • att det finns en fördjupad internationell samverkan gällande evangelisation, församlingsutveckling och praktisk diakoni mellan samarbetskyrkor, organisationer och internationella aktörer
  • att Equmeniakyrkan är en tydlig aktör i samhället för människor i utsatta situationer samt frågor om ett hållbart liv.

Kontaktperson

Gerard Willemsen, chef för internationella enheten

Gerard Willemsen

Chef för internationella enheten

08-580 031 85

gerard.willemsen@equmeniakyrkan.se