Uppdrag och vision för vårt internationella arbete

”Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I Equmeniakyrkans världsvida gemenskap delas resurser och behov. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom. Det hör till kyrkans väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som ett vittne om Guds rike.”

Equmeniakyrkans teologiska grund

Det internationella arbetet omfattar flera aspekter: det diakonala och det kyrkliga. Vi arbetar främst genom lokala organisationer på plats i olika samarbetsländer eftersom det är effektivt och ger bra resultat.

Det diakonala arbetet handlar om fattigdomsbekämpning, att jobba med utveckling på olika sätt, skapa förutsättningar för utbildning och att ge sjukvård, för att ge några exempel. Det andra benet är det kyrkliga där vi arbetar med teologisk utbildning, att grunda församlingar och vara ett stöd till redan befintliga kyrkor. Equmeniakyrkan arbetar också med mission genom att sända och ta emot missionärer, vilket ger värdefulla utbyten över gränser.

Internationell strategi

Strategin för internationell mission fram till 2030 finns att ladda ner här på svenska och andra språk. 

Vi arbetar enligt tre spår internationellt:

  • Evangelium för alla
  • Ett värdigt liv för alla
  • En hållbar värld för alla.

I Sverige arbetar vi med

  • Församlingarnas engagemang
  • De yngre generationerna
  • Påverkansarbete

Kontaktperson

Gerard Willemsen, chef för internationella enheten

Gerard Willemsen

Chef för internationella enheten

08-580 031 85

gerard.willemsen@equmeniakyrkan.se