Vänförsamling

Det finns en hel del församlingar i Sverige som har en vänförsamling i ett annat land. Att etablera och underhålla en relation kräver ett engagemang av flera i församlingen men ger väldigt mycket tillbaka.

Vänförsamling i Italien

Det finns alla möjligheter att engagera olika grupper i församlingen, både unga och äldre. Många församlingar har erfarenheter av hur det kan gå till och det finns även modeller för hur man kan gå till väga för att starta en relation med en vänförsamling.

Våra bildarsamfunds erfarenheter från utbyte mellan församlingar har gett oss en god grund för nya och fler vänrelationer. Efter Berlinmurens fall och under den tid demokrati infördes i östra Europa i början av 1990-talet skapades nya förutsättningar för evangelisation och mission för kyrkorna där. Många svenska församlingar har alltsedan dess relationer med församlingar i Baltikum, Ryssland och andra länder i östra Europa. Kontakter har också etablerats i andra delar av Europa samt i Afrika, Asien och Latinamerika.

Idag finns en rad kontakter mellan vänförsamlingar i Sverige och flera andra länder. Arbetet har en särskild roll och betydelse i hela kyrkans mission. Det är dock viktigt att betona att församlingarna samtidigt har ett stort ansvar för det gemensamma arbetet och att det skall utgå från gemensamma syften och strategier. En kontakt med en vänförsamling är alltså inte att driva ett ”eget” missionsprojekt, utan en del i det gemensamma arbetet.

Är ni intresserade av att jobba med en vänförsamling är ni välkomna att kontakta Internationella enheten.