Missionär

Historiskt har missionärernas kallelse och gärning varit avgörande för det missionsarbete som har bedrivits av våra bildarsamfund.

Missionären gick in i en kallelse med livslång tjänst som målsättning. Det livslånga engagemanget har haft en avgörande betydelse för kyrkans möjlighet att etablera och bedriva ett arbete som genuint möter viktiga behov i landet som missionären verkade i.

De förändringar som skett med bland annat ett nytt sätt att samarbeta med andra kyrkor ledde fram till att de livslånga missionärsinsatserna kompletterades med korttidsarbetare, ofta knutna till ett speciellt projekt eller med en särskild efterfrågad specialistkompetens, samt med praktikanter och volontärer.
Oavsett om du ser framför dig att gå in i ett långsiktigt missionsarbete eller om du siktar på en mer avgränsad period i internationell tjänst är du välkommen att ta kontakt med oss för att tillsammans se vilka möjligheter som finns.