Publicerat 

Internationellt

Internationellt

I samarbete med kyrkor i 30 länder

Vårt uppdrag i världen

Vi är en del av en världsvid kyrka och att verka internationellt spelar en stor roll för vilka vi är som samfund. Equmeniakyrkan har en relation med kyrkor i flera delar av världen sedan många år tillbaka och arbetar idag i omkring 30 olika länder. 

Det internationella arbetet omfattar flera aspekter: det diakonala och det kyrkliga. Det diakonala arbetet handlar om fattigdomsbekämpning, att jobba med utveckling på olika sätt, skapa förutsättningar för utbildning och att ge sjukvård, för att ge några exempel. Det andra benet är det kyrkliga där vi arbetar med teologisk utbildning, att grunda församlingar och vara ett stöd till redan befintliga kyrkor. Vi arbetar främst genom lokala organisationer på plats i olika samarbetsländer eftersom det är effektivt och ger bra resultat. Equmeniakyrkan arbetar också med mission genom att sända och ta emot missionärer, vilket ger värdefulla utbyten över gränser. Läs mer 

 

Gåvor gör arbetet möjligt

Läs mer om hur du eller din församling kan
stödja vårt gemensamma internationella arbete.

Ge en gåva

Engagera dig

Det finns många som vill engagera sig i internationell mission – både enskilda personer och församlingar. Det går att göra på många sätt.

Du kan själv åka ut i tjänst eller på en kortare missionsresa. Som församling kan ni knyta närmare kontakt till en missionär, en utländsk församling eller ett missionsprojekt. Det finns också möjlighet att ta emot någon från ett annat land.

Oavsett vilket engagemang som väljs brukar det upplevas som mycket stimulerande för en församling att lyfta blicken över gränserna. Söker du efter ett engagemang finns vi i Equmeniakyrkan för att hjälpa dig hitta rätt! 

Läs mer

Personal

Gerard Willemsen

chef för internationella enheten
08-580 031 85

Ulrika Morazán

biträdande chef,
internationella enheten
samordnare
Latinamerika
08-580 031 45

Maria Brunander

internationell
handläggare
08-580 031 92

Christer Daelander

MR-frågor
samordnare Afrika
08-580 031 80

Johan Lindgren

samordnare afrika
08-580 031 30

Stefan Emilsson

samordnare
Asien

08-580 031 87

Gunilla Ikponmwosa

samordnare Mellan-
östern Nordafrika, projekthandläggare Kyrkornas Världsråd
08-580 031 82

Cecilie BS Larsen

samordnare Euroasien
08-580 031 09

 

Mathias Dawidsson

koordinator
idrottsprojekt

Kongo-Kinshasa

Anna-Carin Persson Stenbeck

internationell
handläggare
08-580 031 28

Bengt Åkesson

samordnare Ryssland
070-518 78 07

Karin Åkesson

missionsinspiratör

070-4312576

Andreas Linevåg

missionär i Nicaragua

Anne Sundberg

missionär i Kongo-Brazzaville

Carl Sundberg

missionär i Kongo-Brazzaville

Gunilla Eliasson

missionär i Ecuador

Andrea Hermansson

missionär i Ecuador

Petter Hermansson

missionär i Ecuador

Jesica Szlachota Eriksson

missionär i Kongo

Kinshasa

David Eriksson

missionär i Kongo

Kinshasa

Mamy Raharimanantsoa

missionär i Kongo

Brazzaville

Fortsätt be för Moravakyrkan i Nicaragua

”Gud och att vi vet att människor i Sverige ber för oss – det är det som ger oss kraft och mod att fortsätta.” Så har flera ur ledningen för Moravakyrkan i Nicaragua men också lokala pastorer och församlingsledare sagt under förra årets två sista veckor. Söndag en den 22 december blev en sorgens dagLäs mer

Poddpremiär om internationell mission

EN PODD OM INTERNATIONELL MISSION Internationell mission är en del av vårt temaår ”Till jordens yttersta gräns” och just nu pågår även insamlingsperioden för församlingarnas gemensamma internationella missionsarbete. Idag släpper vi fyra poddavsnitt där vi samtalar om vårt missionsarbete utifrån olika perspektiv. Fler avsnitt kommer att släppas allt eftersom. Vad är mission? Vem jobbar medLäs mer

Om samarbete

Samarbeta är något som jag eftersträvar både i arbetet och på fritiden. Redan 1987-89, då jag gick fritidsledarutbildningen på Lidingö Folkhögskola, skrev jag en uppsats som fick namnet ”Det handlar om samarbete”. I uppsatsen tog jag upp olika exempel på där lokala Missionskyrkor i Sverige samarbetade med andra ungdomsorganisationer runt t. ex konfirmationsarbete. De församlingarLäs mer

Sändning av materiel till de båda Kongorepublikerna

Alvik den 1 november 2019 Till Equmeniakyrkans församlingar Sändning av materiel till de båda Kongorepublikerna. Sedan 1996 har Equmeniakyrkan, tidigare Missionskyrkan, haft en depå i Olsfors för sändandet av materiel, främst till sjukvårdsinrättningar i de båda Kongorepublikerna. Som vi informerat om tidigare sker nu en förändring, enligt följande: Den sista containern lastades i Olsfors förLäs mer