Hälsa för alla i Kongo – insamling

Kongo Kinshasa är tillsammans med Niger sämst i världen på att ge sina invånare hälso- och sjukvård och är med bland de länder som har högst mödradödlighet och därför mycket hög barnadödlighet.

Situationen är lite bättre i Kongo Brazzaville. Equmeniakyrkans samarbetskyrkor i Kongo försöker via sina små sjukhus hjälpa men har mycket små resurser.

Equmeniakyrkans insamling ”Hälsa till alla i Kongo” syftar till att samla in 6 miljoner på tre år till kyrkornas sjukvård. Pengarna ska användas till att ge elektriskt ljus i förlossningsrummen genom solenergi, (ofta används nu fotogenlampor!), att ge rent vatten genom att reparera vattenledningar och brunnar, att betala medicin för de fattigaste, att vidareutbilda barnmorskor, att reparera ambulanser, att ersätta förslitna kirurgiska instrument och laga skadade sjukhusbyggnader.

Flatåskyrkan är särskilt aktiv i denna insamling och är bl a med och utbildar fler hälsoambassadörer. Kom och var med, även du, genom att betala 20kr/vecka. Hör av dig till Håkan eller Annika för mer information och kontonummer.