Vänförsamling

Sedan 1990-talet har Flatåskyrkan en vänförsamling i Kongo-Brazzaville; Citékyrkan i Dolisie. Tillsammans har vi genomfört flera utbytesresor åt båda hållen, projekt och läger.

Citékyrkan är en församling med flera tusen medlemmar. Den driver en skola för döva barn och tillsammans med Flatåskyrkan ett projekt för att ge skolgång till föräldralösa barn. Under inbördeskrig senast i början av 2000-talet var staden hårt drabbad av våld.

Genom många års samarbete har vi nu vänner i Kongo- det är mycket spännande!