Friluftsmöte på Åsen

Årets friluftsmöte gick av stapeln en lördag i mitten på juli på Roland och Cecilia Strömbergs gård i Hörnsjö. Dryga 50-talet mötte upp med egen stol, glatt återseende och perfekt väder, dvs. lagom med sol och temperatur. Detta var första gudstjänsten sedan vi blev tvungen att stänga ner pga. den Corona-pandemi som härjat runt i vår värld. Gudstjänsten inleddes med sommarpsalmerna ”En vänlig grönskas rika dräkt” och ”O vad jorden nu är skön”. Cecilia Strömberg läste från Psaltaren 139 och poängterade vers 5, ”Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand”. Dagens medverkande AnnKi och Mikael Örnberg sjöng och spelade ett flertal sånger, ”Jesus jag prisar dig”, Jag tror på Gud”, ”Dag för dag” och ”Så stor är Jesu kärlek”. Sedan sjöngs psalmen ”Jag vill ge dig o Herre min lovsång”.

Mikael talade om att Gud blickar ner på oss från himlen. Gud ser oss. Vi kan ställa oss frågan om Gud bryr sig om oss. Vi kan få olika skavanker men vi får vara tacksam över att vi ser. Ibland blir vi irriterade över slarv som andra gör. Vad har vi för gudsbild? Ser vi hat/ilska, lögn och förtal. Eller ser vi kärlek och värme. Vem är Gud för oss? Man söker och söker men vänder Gud ryggen. Vi tror att Gud ska döma vårt handlande, vårt slarv. Gud ser oss men han skvallrar inte på oss. Mikael läste från Johannes 3:16-17 samt Romarbrevet 5:8. Förståndet är den största gåvan som vi fått. Det må bära eller brista, där finns något som man kan hålla av i alla situationer. Vi får söka oss till Gud, få en förnyad kontakt med Jesus Kristus. Vi får be till Jesus och hålla kontakt med honom.

Efter predikan sjöng AnnKi sången ”Kom nära mig” och sedan ett medley med sånger om bönen som de sjöng tillsammans. Cecilia avslutade med bön, Herrens bön och välsignelsen innan sista psalmen ”I denna ljuva sommartid” sjöngs. Sedan dukades fikat fram och gemenskapen fortsatte med goda samtal med vänner från när och fjärran.

Fikat, en viktig del i gemenskapen.