Internationella kommittén

Vi fortsätter att träffas digitalt. Visserligen ser det praktiska arbetet annorlunda ut men de internationella frågorna är fortfarande de samma.

Läs gärna på Equmeniakyrkans hemsida. Där finns 60 personliga berättelser om Internationell Mission.

https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/internationellt/60-personliga-berattelser-om-internationell-mission/

Vi vill även påminna om att de 17 globala klimatmålen fortfarande gäller. Läs mer om dem på fn.se/agenda2030

Vi föreslår att vi skall klimatfasta även i år under perioden 21 februari till påsk. Mer info på klimatfasta.nu