Gudstjänst

Predikan av Stefan Andersson. Gudstjänstledning av Sune Grafström, församlingens ordförande och Eva Lenestad, församlingens vice ordförande. Gudstjänstmusiker Kristina Holm. Nattvard. Församlingens årsmöte hålls i anslutning till gudstjänsten.

Gudstjänst

Predikan Britt-Inger Berggren. Gudstjänstmusiker Olof Olovsson.

Gudstjänst

Predikan Stefan Andersson. Gudstjänstmusiker Kristina Holm.

Tillsammansgudstjänst

Predikan Stefan Andersson. Gudstjänstmusiker Torbjörn Lundberg. David Olofsson och ledarna ansvarar för gudstjänsten. Barnkören med Anna Eriksson med flera.

Gudstjänst

Predikan Stefan Andersson. Musik av kören Sing Sing. Gudstjänstmusiker Lena Wohlfeil. Nattvard.

Gudstjänst

Predikan Stefan Andersson. Musik av gospelkören Joyful.