Ny form för vår nattvardsgudstjänst

Den här söndagens har vi längtat efter länge!
Vi har tagit fram en ny ordning för vår nattvardsgudstjänst i Flatåskyrkan. På söndag kl 11.00 prövar vi hur det landar.

I flatåskyrkan firar vi nattvard en gång i månaden och vi kommer vid dessa tillfällen använda oss av samma form.

Vi är glada för att få ta gott om tid för bön och sång för tillbedjan, tröst och uppmuntran. Att få sjunka ner i bibelns texter och låta dem sjunka in.
Så välkommen på söndag för ett välbehövligt avbrott i vardagen.

Efter gudstjänsten får du gärna stanna kvar och fika!

Välkommen!”