Vår pastor Martin Karlsson kommer att vara föräldraledig 7 jan – 31 augusti.

Peter Karlsson kommer predika två söndagar i månaden och ta eventuella förrättningar.
Ingela Sandberg Jensen går in på omsorgsbiten i församling, frivilligcentralen och kommer också leda nattvardsgudstjänster. Ingela ansvarar också för inkommande kontakter på telefon och mejl.

Peter är pastor och vice församlingsföreståndare i Flatåskyrkan.
Han arbetar också på Sveriges kristna råd och i Betlehemskyrkan i Göteborg.

Ingela är i slutfasen av sin utbildning på Equmeniakyrkans diakoniutbildning i Bromma.
Hon har arbetat i församling och distrikt i Hälsingland. Ingela arbetar också deltid på Bräcke Diakoni.

Både Peter och Ingela är medlemmar i Flatåskyrkan sedan många år.

Sammanlagt ersätts Martin med 60 % tjänst 1 jan – 30 juni.