Torsdagsträffen, RPG:s vårprogram 2020

Välkommen du som är dagledig. Vi inleder med kaffe kl. 12:00
och sedan följer programmet.
Träffen avslutas med en kort andakt och slutar kl. 13:45.

Våren 2020
RPG i Flatåskyrkan våren 2020