Vill du låna en psalmbok?

Som det är nu så finns det inte möjlighet att delta i våra gudstjänster på plats i vårt kyrkorum. Däremot är vi glada över att vi kan sända våra gudstjänster via Facebook. Vanligtvis sjunger vi sånger ur psalmboken och därför vill vi gärna låna ut en psalmbok till dig! Bra va! 
I vårt kyrkorum, direkt till vänster när man kommer in finns en hylla med psalmböcker. Om du kommer dagtid finns det personal i kyrkan som kan släppa in dig och så kan du hämta en psalmbok och notera på pappret bredvid psalmböckerna att du lånat en. 
Ett annat alternativ är att slänga iväg ett sms eller ett mail till vår pastor Martin Karlsson så kan han hjälpa dig att få en psalmbok. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken kontakt på vår hemsida.